Sveriges Jerusalem Ankdamm Vatterstranden.com Peterson&Nygren
Välkommen till Sveriges Jerusalem.
Din guide till Jönköpings liv och nöjesliv.

Nyheter

Nya visioner för Jönköping lanserade

Jönköping tar nya steg mot Jonkoping 2.0 – eller 3.0 som den numera populärt kallas.

Under något som närmast kan liknas vid parollen ”mer el åt folket” skanderar Jönköpings kommuns utvecklingsenhet och den så kallade Stadsbyggnadsvisionen ut ett nytt koncept för Rådhusparken. El, ljus och lampor sägs bli nya inslag i denna trädbestyckade analoga community. Allt för att öka tillgängligheten till det offentliga rummet. Ett logiskt drag efter remaken av Hamnplan, som definitivt kan läggas på högen ”lyckade projekt”.

Samtidigt, på högskolan, rapporterar SR Jönköping om att Jönköpings Studentkår startar ett nytt projekt för att Jönköping ska bli mer en studentvänlig stad. Receptet för detta innehåller smakprov som oppinionsbildande utflykter utanför overallfylla och fontänbadande, samt återknytande kontakter med de stackars får som lmnat flocken på Ing. Generalfel 1A, kan tyckas, då man väljer att se alla studenter som en homogen grupp.

Att Jönköpings Studentkår och Stadsbyggnadsvisionen inte slår sina kloka huvuden samman är en fråga som är fullt berättigad att ställa sig.

SR: Jönköping skall bli mer studentvänligt

Utvecklingsenheten/Stadsbyggnadsvisionen