Sveriges Jerusalem Ankdamm Vatterstranden.com Peterson&Nygren
Välkommen till Sveriges Jerusalem.
Din guide till Jönköpings liv och nöjesliv.

Nyheter

Ny gratistidning till Jönköping

Så nådde Jönköping Nu (eller om det är Jönköping.nu eller jonkoping.nu) våra brevlådor. Den distribueras till samtliga hushåll och företag i trakten (cirka 69000 stycken). Ett rejält hot mot JP med andra ord, även om Jönköping Nu bara kommer ut en gång i veckan.

Textkvalitetsmässigt är det regelrätta reportage och rapporteringar, det handlar knappast om djupgrävande journalism eller något egentligt tyckande. Formen är inte speciellt tilltalande, men fungerar. Bildmaterialet är också sviktande. En bred redaktion presenterar sig i första numret, det är bra spann över åldrar och det finns några spännande krönikörer.

Enligt utsago innehåller Jönköping Nu 50% annonser. I och med täckningsgraden blir det nya tillskottet i tidningsfloran högintressant för många annonsörer och en inte helt vild gissning är att JP kommer tappa en hel del stora annonsörer.

All konkurrens är bra. Det leder till ökade krav på ett bra innehåll. Vi undrar mest vad som blir JPs nästa drag, morgontidningsjätten är knappast känd för snabba reaktioner och nytänkande. Metro och Jönköping Nu har tillkommit på kort tid, tidningsmonopolet är inte längre ett faktum. Ryktet gör gällande att JPs köp av Folkbladet nyligen var ett steg i en ny gratistidning med ju Jönköpings-Posten som avsändare. Vi väntar med spänning.

Till sist, hela Jönköping Nu finns givetvis på nätet: