Sveriges Jerusalem Ankdamm Vatterstranden.com Peterson&Nygren
Välkommen till Sveriges Jerusalem.
Din guide till Jönköpings liv och nöjesliv.

Nyheter

Kulturpengar

Diskussionerna kring bygget och ekonomin kring det nya konserthuset tar fart igen och skisserna ligger redan på bordet. I kravspecen från beställaren önskades 12000 kvadratmeter för en kostnad av 220 miljoner, förslaget som lades fram efter juryns beslut innebär cirka 16000 kvadratmeter och 300 miljoner kronor. Tillkommer göra teknisk utrustning för 50 miljoner och konst för cirka två miljoner och kostnaden för själva tomten.

Huvudfinansiär för bygget är landstinget och tanken är att kommunen senare betalar hyra/driftskostnader. Debatten om sponsring från näringslivet har kommit igång, med en tredelad artikelserie i JP som start och en smygvädjan från landstinget i samband med presentationen av nya konserthuset.

Enligt kommunen är tanken att de ska betala hyra motsvarande vad det gör för nuvarande verksamhet som Smålands Musik och Teater driver på Tändticksområdet, cirka tre miljoner. Driftkostnad för det nya bygget beräknas hamna runt 18 miljoner kronor, varav landstinget betalar hälften (med önskemål att kommunen betalar andra hälften).

Parallellt med konserthusbygget är/var också en livescen för ung kultur aktuell. Förslaget var att göra om gamla Chinabiografen till en fast scen, till en investeringskostnad av cirka fyra miljoner och ett årligt driftsstöd på en och en halv miljon – något som inte blev verklighet i den så kallade VIP-budgeten som togs fram efter valet. Istället avsattes 500000 kronor som bidrag till ”ung verksamhet” (nästan år är summan 750000). I det nya konserthusbygget hänvisades den unga kulturen till ett garage…

Budgeten, totalt, för Kultur Jönköping var 2006 77,5 miljoner kronor, fördelat på deras olika verksamheter (se mer på Jönköpings kommuns webbsida).

Som referens i sammanhanget kan också nämnas att Kinnarps Arena kostade cirka 80 miljoner att bygga.

Vad som också är intressant är benämningen av huset. Vad vi har förstått så handlar det om ett regelrätt konserthus med utrymme för finkultur: musik, dans och teater. Några kallar det SMOT-huset, andra ett kulturhus. Vem vet, kanske kommer huset få heta Husqvarnahuset eller Systeamhuset?

Frågan just nu är om bygget ens blir av. Beslut fattas av landstingsfullmäktige i juni och planerad bygstart är mars 2008 och invigning januari 2010.