Sveriges Jerusalem Ankdamm Vatterstranden.com Peterson&Nygren
Välkommen till Sveriges Jerusalem.
Din guide till Jönköpings liv och nöjesliv.

Nyheter

Jönköping by bike

Arkitektkollektivet We are you har en vision om Jönköping. Den handlar om en utbyggnad och förtätning av stan och en expansion som främst sker söder om stan, runt Munksjön.

Utbredningen knyts till vattnet och kretsar kring en idé om att man ska uppleva en stad med alla sina sinnen. Detta gör man bäst till fots eller på cykel och det är utgångspunkten i förslaget, som kallas Jönköping by bike. Med i utvecklingen av förslaget är också Super Sustainable.

Vi gillar förslaget, det följer inte alls de upplägg som tidigare presenteras. Många kloka slutsatser och med ett tankesätt som sätter invånaren i centrum. Idéerna backas upp i uträkningar och teorier och det är mycket genomarbetat. Vi ser det som inspiration och som grund för något större.

We are you gästade nyligen stan för att berätta om sin idéer, även om förslaget lämnades in till kommunen tidigare under våren. Enligt We are you var inte intresset så stort från kommunens sida, vi hoppas på en bättre dialog framöver. Vi efterlyser också en bättre diskussion, ett forum för hur staden utvecklas där medborgare kan få tycka, tänka och framförallt – få information.

Vi lär återkomma i frågan.