Sveriges Jerusalem Ankdamm Vatterstranden.com Peterson&Nygren
Välkommen till Sveriges Jerusalem.
Din guide till Jönköpings liv och nöjesliv.

Nyheter

Jönköping 2010

Stadsbyggnadskontoret bjuder in för en digital rundvandring i ett framtida Jönköping. På webbsidan (se extern länk) finns flertalet filmer med genomåkningar i Jönköping år 2010. Det är ett långsiktigt projekt som kallas Stadsbyggnadsvisionen och filmerna visar på de förändringar som kommer ske.

Modellen finns också i sin helhet i utställningslokalen inne i Juneporten.

Vi, å andra sidan, spånar fritt och en tanke kan ju vara att visa en vision i formatet ”Project Gotham Racing” eller i annan spelmodell..

Sveriges Jerusalem tror fortfarande på ett Jonkoping 2.0.